Felpezsdült a Ceglédi Ipartestület

A minap hallott anekdota szerint a hajdani ceglédi földbirtokos, Dobos Ferenc felkérte a jeles ceglédi festőt Tiszavölgyi Gézát, hogy kreáljon két oroszlánt a kapujára. A mester azt mondta, hogy 200 pengőbe kerül a mű lánccal, míg lánc nélkül csak húsz. A jómódú, ám garasoskodó gazda az olcsóbb megoldást választotta, amit az első eső lemosott. A számon kért iparos mosolyogva mondta: Kérte volna láncon a tekintetes úr, akkor nem tudtak volna lelépni a fenevadak! Akkortájt még senki sem gondolta, hogy a ma művelődési központként és színházként üzemelő egykori pompás ceglédi iparos-palotát államosítják és a KIOSZ helyi szervezete – új székhelyként az örökösöktől – megveszi Dobos úr városi házát, aminek belső helyiségeit, a sztorit mesélő Kovács László tanár úr vezetésével, az EZEREGY CSÍZIÓ Oktatási Kft. festő ipari tanulói újítanak fel a nyár elejei hetekben.

A felújítás már az új idők szelét jelzi, ugyanis az április végén megválasztott új és ifjú emberekből álló vezetőség elhatározta, hogy az 1886-os alapítási évükhöz méltón ismét pezsgő életet varázsolnak a felújítás alatt álló pompás székházuk falai közé. Erről beszélgettünk a testület elnökével Spindelbauer Attilával.


 

Biztos lábakon álló kisiparos vállalkozóként, hogyan jutott eszébe elvállalni a patinás múltú Ceglédi Ipartestület vezetését?

A felszámolás szélére került szervezetünknek még a székháza is kis híján állami kézbe került, de most nem az ötvenes évek erőszakos kisajátításával, hanem a saját hibánkból. Több régi és fiatalabb iparos társam is megkeresett, hogy az esedékes tisztújításkor vállaljam el ezt a tisztséget. Mindent jól megfontoltam és elfogadtam a bizalmat, pedig van dolgom bőven. Családos emberként három gyermek édesapja vagyok. Vállalkozásom gázkészülékek beüzemelésével és javításával foglalkozik.

Nagyon nagyszerű dolog, hogy fiatalok és idősebbek egyaránt kiálltak az új vezetőség mellett, amelynek további két tagja Márkodi Tamás és Víg Zoltán. A tagság döntő része nemcsak szóban, hanem tettekkel is bizonyítja, hogy érdemes összefognunk a közös céljainkért. Szívügyünkké vált az ipartestület szellemiségének újjáélesztése és a székház felújítása.

IMG-9

A 110 éves székházuk felújítása hogyan és milyen ütemezésben folyik?

Az első hívó szóra iparosok és kereskedők sokasága jelentkezett, hogy anyaggal, munkával járul hozzá a renováláshoz. A viszonylag jobb állapotban lévő hátsó traktusban már festenek, mázolnak a már említett kft ipari tanulói.  Rendbe tettük továbbá a redőnyöket, az üvegezést, a gázvezetéket, a tetőt és a gipszstukkókat. A második szakaszban a Bercsényi út felőli helységek felújítása következik, ahol új aljzatbetont is kell készíteni. Kialakítunk egy ügyfélszolgálati irodát és egy helyi mini ipartörténeti múzeumot, ahol létrehozunk egy kisebb szakmai könyvtárat is. Eközben a fűtésrendszert is korszerűsítjük. Ez után kerül sor a külső homlokzatra. Természetesen ismét széppé varázsoljuk a ház előtti kertet.

 

Kérem, hogy részletezze a működéssel kapcsolatos terveiket.

Az első nagy lépésként a tisztújító közgyűlésre előkészítettük az új alapszabályunkat, amit el is fogadtunk. Beléptünk a Pest Megyei Ipartestületek Szövetségébe és hamarosan együttműködési szerződést kötünk a kamarával. Felkeressük mind az ötven tagunkat és megkezdtük a tagtoborzást.

Az ügyfélszolgálati irodát a Városfejlesztési Kft-vel közösen tervezzük működtetni. Különös gondot fordítunk arra, hogy segítsünk tagtársainknak a szinte folyamatosan változó jogszabályok között eligazodni. De szolgáltatásaink körébe kerül a már készülő weboldalunk is, ahol naprakészen tartjuk az ipartestületre, illetve az iparosokra vonatkozó jogszabályokat s a szakmákat érintő változásokat, valamint tagtársaink számára ott hirdetési felületet is biztosítunk.

Sokak örömére hamarosan Ceglédre szervezünk tűz és balesetvédelmi oktatást, amiért az érdekelteknek eddig el kellett utazniuk a városból. Rendszeresen szeretnénk a székházunkban egyéb továbbképzéseket és más szakmai előadásokat is tartani.

Megbízható kapcsok szeretnénk lenni a tagjaink az önkormányzat, az iparkamarák, valamint az iparos-képzéssel foglalkozó iskolák között egyaránt. A szakképző intézetekkel való együttműködésnek külön hangsúlyt ad, hogy ismét bevezetik a duális képzést és az ipari tanulók a tudásuk jelentős hányadát az iparosoknál fogják elsajátítani.

Hajdan híresek voltak szabadidős és kulturális rendezvényeik.

Valaha rendszeresek voltak az iparos estek, ahol olykor énekesek, vagy a saját dalkarunk és más előadóművészek is felléptek. Messze környéken híresek voltak az iparos bálok is. A könyvtárat és a múzeumot már említettem, hamarosan megérkezik egy zongora is, amit iparos társunk ajánlott föl. Lesznek majd érdekes témákban előadói estek, de összejöhetünk utána kártyázni, vagy beszélgetni és természetesen hirdetünk bálokat is.

Minden rajtunk múlik, csak akarni kell és a ceglédi iparosokban van civil kurázsi!

Kőhalmi Dezső